Center for Diakoni og Ledelse

Center for Diakoni og Ledelse tilbyder uddannelse, kurser, konsulentbistand og samtaler til medarbejdere, ledere og frivillige i organisationer, hvor mennersker er i fokus. For eksempel i social- og sundhedsfaglige institutioner, diakonale og kirkelige organisationer eller frivillige foreninger. Vi er optaget af, at styrke fagligheden inden for diakoni og ledelse. Diakoni er at møde mennesker med værdighed og indlevelse - i dagligdagen, og når livet er svært. Ledelse er at sætte mål, motivere og udvikle de mennesker, man har omkring sig. Ambitionen er, at vores deltagere altid skal opleve:

  • undervisere, som kan koble teori og stor faglighed med deltagerens konkrete og daglige praksis.
  • samtalepartnere, som med stor indlevelse båd kan udfordre og støtte deltageren med nye perspektiver og muligheder.
  • konsulenter, som med sikker intuition og kompetence tilrettelægger og styrer en proces, som matcher jeres behov og giver jer nye handlemuligheder.