Udredning af ADHD på Filadelfia

Børneskolen tilbyder udredning af børn, hvor der er en mistanke om ADHD. Et observationsophold varer i gennemsnit 3 måneder. I den sidste del af opholdet tages stilling til det fremtidige skoletilbud. Hvis det skønnes, at barnet senere kan inkluderes i et almindeligt skoletilbud, modtager barnet undervisning på Børneskolen, indtil det rette tilbud er etableret i lokalområdet.

Læs mere om ADHD.