Kvalitet og tilbud i top

Strategiske mål for 'Kvalitet og nye tilbud i top'

2018
Det nationale Kvalitetsprogram med otte nationale mål skal være fuldt implementeret
Patientansvarlig læge skal være fuldt implementeret
'Ny kurs' for de sociale døgn- og dagtilbud skal være fuldt implementeret på specialiseret niveau.

2019
Nye højt specialiserede behandlingstilbud indenfor epilepsi
Patient- og pårørendeinddragelse organiseret og implementeret
Værdibaseret styring
Flerårige tværsektorielle forløbsprogrammer for mennesker med kroniske lidelser indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade.

2020
Nye specialiserede behandlingstilbud indenfor erhvervet hjerneskade
100 % indrapportering til landsdækkende kvalitetsdatabase indenfor epilepsi
Effekt af behandlingen/patientforløbsprogrammerne indenfor epilepsi
Effekt af behandlingen indenfor erhvervet hjerneskade.

2021
Det førende højt specialiserede hospital indenfor epilepsi
Det førende rehabiliteringscenter indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade.