I front som samarbejdspartner

Strategiske mål for 'I front som samarbejdspartner'

2018
Faglig vogter af 'Et løft i Dansk Epilepsisatsning' i tæt samspil med Epilepsiforeningen
Erfaringer med udgående aktiviteter
Filadelfia Uddannelse

2019
Fornyede aftaler om partnerskaber
Events for unge
Indførelse af mobil sundhedsteknologiprojekter

2020
Fornyede aftaler om partnerskaber
Nye udgående aktiviteter fra Filadelfia

2021
formaliseret videreuddannelse i epileptologi på landsplan og med centrale dele henlagt til Filadelfia
Godt omdømme i stat, regioner, kommuner og almen praksis. 

 

 

 

Forskning på Filadelfia - På vej mod verdenseliten