Høj værdi og effektivitet

Strategiske mål for 'Høj værdi og effektivitet'

2018
4-års kompetence/udviklingsplan og rekruttering af specialister/nøglestillinger
4-års økonomisk drifts- og anlægsplan (anlæg, renoveringsmidler og medico-, klinisk og andet udstyr).

2019
Frigøre driftsmidler til udvikling/rekruttering
LEAN tilgang implementeret i hele Filadelfia
Optimering gennem IT-baserede administrative- og driftssystemer
Plan for bygningsanvendelsen, udearealer og miljø.

2020
Smartere facilitering og logistik
Renovering og vedligeholdelse
Reinvestering i medico-, klinisk- eller rehabiliteringsudstyr.

2021
Patient-/klientforløb med høj effektivitet
Konsolidering af Filadelfias drift og økonomi på hospitalet og det sociale område.