De bedste til forskning og udvikling

Strategiske mål for 'Blandt de bedste til forskning og udvikling'

2018
4-års forskningsplan med strategiske satsningsområder
Plan for videnskabeligt personale - professor- og lektorområder/Ph.D'er og universitetsforankring.

2019
Nye multicenterstudier indenfor epilepsi med Filadelfia som lead
Konkrete forsknings- og udviklingsprojekter indenfor CfN og socialområdet

2020
Midtvejsopgørelser af forskningsresultater
reviewed artikler
forskningsprojekter
sygepleje og rehabilitering

2021
Filadelfia som forsknings- og udviklingscenter med eksterne aktører (ind- og udland) indenfor hele Filadelfias værdikæde.