Bæredygtig og ansvarlig organisation

Strategiske mål til 'En bæredygtig og ansvarlig organisation'

2018
Filadelfias interne organisation er gearet til at understøtte vision, strategi og drift.

2019
Mål for drift, effektivisering og udvikling er entydige og kendte for alle i organisationen.

2020
Filadelfia er kendt for høj medarbejdertilfredshed og godt arbejdsmiljø.

2021
Filadelfia er en ansvarlig og bæredygtig organisation.