Nationale mål for sundhedsvæsenet

De 8 nationale mål er

Bedre sammenhængende patientforløb
Styrket indsats for kronikere
Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
Behandling af høj kvalitet
Hurtig udredning og behandling
Øget patientinddragelse
Flere sunde leveår
Mere effektivt sundhedsvæsen