Kvalitet og servicemål

Patienttilfredshed

Epilepishospitalet deltager i de årlige Landsdækkende Undersøgelser af Patienttilfredshed, LUP

LUP 2018

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet og dermed også Epilepsihospitalet og de sociale døgntilbud. Styrelsen ser for eksempel på behandlingsstedets organisering, journalskrivning, journalopbevaring, hygiejne, patientidentikation, epikriseskrivning, medicineringsprocessen og patientsikkerhed.

Tilsynsrapport Center for Neurorehabilitering

Tilsynsrapport Epilepsiafsnit Voksne, Fysio- og Ergoterapi