Filadelfia akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel

Foto certifikat

Topkarakter til Filadelfia

Epilepsihospitalet Filadelfia er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, uden anmærkninger, og har dermed opnået det højeste kvalitetsstempel, der kan fås inden for sundhedsvæsenet.

Et plus for vores patienter

Den Danske Kvalitetsmodel opsætter en række mål for god kvalitet, der skal nås, før man kan opnå akkrediteringen. Målsætningerne, der kaldes akkrediteringsstandarder, omfatter mange målepunkter, eksempelvis kan den omfatte sygehusets politik om håndhygiejne, hvor man sikrer sig, at medarbejderne både kender og anvender politikken, og der følges op, på hvordan det går.

En slags smiley

DDKM kan sammenlignes med den smiley, mange kender fra fødevareområdet. Med akkrediteringen ved man som borger, at institutionen lever op til det nationale niveau, når det gælder arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Det fortæller også, at Filadelfia har haft besøg af professionelle fra andre sygehuse, som har kigget institutionens kvalitetsarbejde efter i sømmene.