Filadelfias bestyrelse

Find frem til de respektive medlemmer ved et klik her:

 

Foto Kjeld Møller Pedersen

Formand
Kjeld Møller Pedersen

Uddannelse
Professor, cand.oecon.

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2000, formand siden 2007

Øvrige oplysninger
Professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik.
Direktionsmedlem og direktør i LEGO Gruppen i henholdsvis 1994-99 og 1991-99.
Amtssundhedsdirektør i Vejle Amts sundhedsforvaltning.
Kjeld Møller Pedersen er tidligere og nuværende medlem af en række udvalg og bestyrelser.

-TIL TOP-

Leif Vestergaard Pedersen, bestyrelsesmedlem

Næstformand
Leif Vestergaard Pedersen

Uddannelse
Cand. oecon

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden april 2020

Øvrige oplysninger
2010-2018 Direktør i Kræftens Bekæmpelse
2005-2010 Sundhedsdirektør, Region Midtjylland
2000-2005 Amtssundhedsdirektør, Århus Amt
1995-2000 Amtssundhedsdirektør, Vejle Amt 

-TIL TOP-

 Jens Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Jens Stenbæk

Uddannelse
Landbrug samt ledelse og organisation

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden september 2020

Øvrige oplysninger
Seniorrådgiver RUD PEDERSEN A/S Public Affairs
Regionsformand og næstformand i Danske Regioner
Borgmester, KKR formand og bestyrelsesformand i  Kommunernes Landsforening.

-TIL TOP-
Torben Knudsen

Torben Knudsen

Uddannelse
Cand.polit.

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2007.

Øvrige oplysninger
Associeret partner Konsulentgruppen STRANDGADE
Tidligere direktør i Lynettefællesskabet I/S.
14 års ansættelse i det private erhvervsliv.
1996 sygehuschef på Ringsted Sygehus
og fra 2000-2006 adm. direktør på Hørsholm Sygehus.

-TIL TOP-

Lone Nørager Kristensen
Lone Nørager Kristensen

Uddannelse
Advokatsekretær.

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2020.

Øvrige oplysninger
Landsformand i Epilepsiforeningen.
Formand for Handicaprådet Jammerbugt Kommune
Medlem af en række udvalg inden for det handicappolitiske område. 

-TIL TOP-

Foto Inger Schaumburg

Inger Schaumburg

Uddannelse
Cand.Med., Ph.d., MPM, speciallæge i arbejdsmedicin.

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden november 2013.

Øvrige oplysninger
Forhenværende direktør for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA siden januar 2013.
2006- 2013 Centerchef for Hoved-Neurocentret, Aarhus Universitetshospital.
2004-2006 Centerchef for det medicinske område på 5 hospitaler i Ringkøbing Amt.
1993-2004 Ledende overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Viborg Amt

-TIL TOP-

Emil Tang, bestyrelsesmedlem

Emil Tang

Uddannelse
Diakon fra Filadelfia 1980

Medlem af Filadlefias bestyrelse
Siden april 2020.

Øvrige oplysninger
2007- Direktør i Dansk Diakonhjem
2009-2020 Formand for bestyrelsen Selveje Danmark
2009-2020 Medlem af Dansk Erhvervs Hovedbestyrelse
1989-2007 Medlem af Dansk Diakonhjems bestyrelse
1983-2007 Forstander på plejehjemmet Enggården, Danske Diakonhjem
1986-1988 Deltidsansættelse i Socialministeriet

-TIL TOP-

Mette Kromann-Rasmussen
Mette Kromann-Rasmussen

Uddannelse
Fysioterapeut

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2019 - medarbejderrepræsentant.

Øvrige oplysninger
Næstformand i F-MED..

-TIL TOP-

Foto Niels Ulrik Jul Petersen

Niels Ulrik Jul Petersen

Uddannelse
Elektriker

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2010 - medarbejderrepræsentant.Øvrige oplysninger
Ansat som elektriker på Filadelfia.

-TIL TOP-