FILADELFIA søger økonomikonsulent

Økonomikonsulent til Filadelfia

 

Til Filadelfias Økonomifunktion søger vi en fuldtidsansat økonomikonsulent med ansættelse snarest muligt eller senest 1. april 2019 til varetagelse af budget- og regnskabsmæssige opgaver.

 

Filadelfia er Danmarks eneste specialhospital for mennesker med epilepsi.

 

Økonomifunktionen er en del af Filadelfias administrative stab med 20 kompetente kollegaer fordelt på de tre teams Økonomi, HR og IT. Økonomifunktionen servicerer alle afdelinger på Filadelfia – også Direktionen og Bestyrelsen. Vores mål er at give kompetent faglig rådgivning og information, understøttet af relevante styringsdata i et professionelt og udviklingsorienteret arbejdsmiljø. Det gennemfører vi ved nytænkning, selvstændigt initiativ og samarbejde i og på tværs af stabens tre funktioner.

 

Økonomifunktionen består af en teamleder og syv medarbejdere, som varetager opgaver indenfor:

 • Budgetlægning
 • Budgetopfølgning og analyser af økonomi og aktivitet
 • Løbende betaling, fakturering og bogføring
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Sikring af korrekt patientregistrering
 • Planlægnings- og udviklingsopgaver.

Teamets kernefunktioner består af mange forskellige opgaver, hvilket den ledige stilling også bæ-rer præg af. Hovedopgaverne er budgetlægning, budgetopfølgning, udarbejdelse af årsregnskab samt konsulentfunktion overfor afdelingsledelser, direktion og bestyrelse. Jobbet indeholder blandt andet analysearbejde af givne problemstillinger - fx optimering og udvikling af den daglige drift, der typisk præsenteres skriftligt overfor direktion og bestyrelse.

 

Der er mange faglige udviklingsmuligheder. Vi er en del af et spændende, tværfagligt arbejdsmiljø med mange berøringsflader og med kompetente og hjælpsomme kolleger.

 

Vi søger en kollega, som har:

 • en relevant økonomisk uddannelse, så som cand.oecon., cand.merc., HD eller anden økonomisk bacheloruddannelse
 • erfaring med økonomistyring – eventuelt fra sygehusområdet eller socialområdet
 • flair for og erfaring med at arbejde med tal og har en generel interesse for brug af IT-systemer
 • gode skriftlige formulerings- og formidlingsevner
 • analytiske evner, og er i stand til at tænke i såvel helheder som i detaljer.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til stabschef Peter Henriksen (tlf. 2026 1411) eller chefkonsulent Asser Nederland (tlf. 6122 2974). 

 

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Vi har flextidsordning.

 

Søg online her

 

Ansøgningsfristen er onsdag den 6. februar 2019. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 7 og 8.