Behandling af personoplysninger

Computer

02.07.2021

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Filadelfia.

 Underretning om registrering og behandling af personoplysninger om dig

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Filadelfia give dig en række oplysninger, når Filadelfia modtager oplysninger om dig. Oplysningerne vil som udgangspunkt blive registreret i en sag/journal, som vil blive oprettet eller allerede er oprettet i Filadelfias elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem eller i et relevant fagligt journalsystem alt efter, hvad din henvendelse drejer sig om. Hvis der for eksempel er tale om patientoplysninger registres personoplysningerne i Filadelfias patientadministrative system.

 Filadelfia skal i den forbindelse give dig følgende oplysninger:

 1. Filadelfia er den dataansvarlige Filadelfia, Kolonivej 1, 4293 Dianalund CVR. Nr. 64723413 Tlf. nr. 58264200 E-mail: filadelfia@filadelfia.dk
 2. Databeskyttelsesrådgiveren Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores beskyttelsesrådgiver: Tlf. nr. 58264200 E-mail: fil-dpo@filadelfia.dk Brev til Filadelfia, Kolonivej 1, 4293 Dianalund, att.: Databeskyttelsesrådgiver eller DPO
 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger Filadelfia behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.
  1. Almindelige personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
  2. Følsomme personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  3. Oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.
  4. Oplysninger om cpr-nr. sker med henblik på entydig identifikation og behandles efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
 4. Modtagere af dine oplysninger Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er relevant, og der er lovhjemmel til det, eller du i det konkrete tilfælde har givet samtykke til videregivelsen
 5. Opbevaring af oplysninger om dig Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er relevant for den konkrete sagsbehandling, og indtil den pågældende journalføringsperiode udløber i forhold til de almindeligt gældende arkiveringsregler.
 6. Dine rettigheder Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen:
  1. Indsigtsret Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig og en række yderligere oplysninger
  2. Berigtigelse Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
  3. Sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer
  4. Begrænset behandling I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mød vores lovlige behandling af dine personoplysninger
   Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside