Mange ringer i håb om vaccination

Telefon

15.01.2021

Mange patienter og pårørende ringer til Filadelfia i håb om at komme frem i vaccinekøen. Men det er Seruminstituttet som prioriterer COVID-19 vaccinationen af den danske befolkning. 

- Vi har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at ændre rækkefølgen i vaccinationskøen på baggrund af henvendelser fra patienter og pårørende, forklarer sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg.

De befolkningsgrupper, som skal først i køen, findes overvejende  på baggrund af registeroplysning om alder, sygdomme, og boform.

Epilepsi forøger ikke i sig selv risikoen ved COVID-19.

Ældre epilepsipatienter, som samtidigt med epilepsi er svært handicappede, formodes at være mere udsatte for at få et svært forløb. Det er imidlertid ikke i samme grad som bl.a. kræft-,hjerte-, og lungepatienter, som derfor kommer før i køen.

Vaccination af den samlede danske befolkningen forventes afsluttet i løbet af 4-5 måneder.  I ventetiden vil overholdelse af selvisolation, brug af værnemidler og nøje håndhygiejne kunne bringe os sikkert igennem foråret.