Modtager patienter fra Region Sjælland

Epilepsihospitalet, Filadelfias hovedingang

06.01.2021

Epilepsihospitalet Filadelfia træder nu til for at hjælpe sygehusene i Region Sjælland, der er presset af de mange covid-patienter. Filadelfia modtager torsdag de første fem patienter.

Antallet af patienter stiger med yderligere fem patienter fredag og fem patienter mandag til i alt 15 patienter. Filadelfia stiller op til 22 sengepladser til rådighed til medicinske patienter fra Region Sjællands sygehuse. Det er patienter, som er i den sidste del af patientforløbet og stadig for syge til at blive udskrevet til eget hjem eller en aflastningsplads.

- Vi finder det helt naturligt at indgå i beredskabet, da vi har en samfundsopgave midt i en sundhedskrise. Vi ved, hvordan det skal foregå, da vi havde en generalprøve i foråret, hvor Filadelfia også indgik i beredskabet. Epilepsihospitalet har fortsat en vigtig opgave med behandling af egne kritiske patienter og opretholder den vigtige funktion for børn og voksne med epilepsi, siger adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen fra Filadelfia.

Læger fra Region Sjælland har behandlingsansvaret for patienterne. Filadelfia stiller plejepersonale og i nogen udstrækning også læger til rådighed. Alle værnemidler, ilt, medicin, masker mv. stilles til rådighed af Region Sjælland.

- Vi er glade for, at Filadelfia kan aflaste regionens sygehuse, som er nu er alvorligt belastede af den bratte stigning i antallet af covid-ramte patienter, siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen.

- Det har hele tiden indgået i vores beredskabsplan, at vi kunne nå et punkt, hvor vi får behov for at finde alternative sengepladser til en del af de medicinske patienter. Set i lyset af, at covid-situationen risikerer fortsat at udvikle sig, aktiverer vi samarbejdet nu, siger Leif Panduro Jensen.

Hvor længe Filadelfia skal bistå sygehusene, afhænger helt af udviklingen i covid-situationen.          

- Vi ved ikke noget om varigheden af vores del i beredskabet, men håber selvfølgelig, at det bliver så kort tid som muligt, siger Jens-Otto S. Jeppesen.