Mundbind på Filadelfia

Mundbind og sprit

24.09.2020

Fra mandag den 28. september kommer nye regler om mundbind på Filadelfia. 

  • I kantinen skal alle uden undtagelse bære mundbind.
  • Ved indkaldelse orienteres alle patienter om, at pårørende skal bære mundbind i fællesarealer. Indlagte patienter er undtaget.
  • Inden kursusstart skal alle kursister orienteres om obligatorisk brug af mundbind.
  • Ved indkaldelse til ambulant kontrol informeres alle patienter om, at de selv og evt. pårørende skal bære mundbind under besøget, såvel i gangarealer, venteværelse og konsultationsrum, hvor de efter aftale med lægen kan tage mundbindet af.
  • Alle eksterne skal tilbydes mundbind - mod opkrævning af 5,- kr. Betaling via mobile pay.