Præst søges

21.04.2020

Filadelfia og Filadelfias kirkelige udvalg søger en hospitalspræst med teologisk interesse og forståelse for hospitalets diakonale grundlag. Ansøgeres eventuelle efteruddannelse inden for samtale og sjælesorg vil blive vægtet højt. Stedets særlige karakter gør, at der forventes pædagogisk rummelighed i forhold sårbare patienter og disses ekstra behov for accept, tryghed og forståelse.

Hospitalspræstens primære funktioner er

  • ugentlige søndagsgudstjenester i Filadelfia kirke
  • månedlige andagter for langtidspatienter i afsnittene ”Mariebo” og ”Egebo”.
  • arrangementer, møder og særgudstjenester ifm. patienter og menighed (julefest, julegudstjeneste for børneskolen, koncerter, diakoniens dag, sommerudflugt mv.)
  • konfirmation og konfirmationsforberedelse af børn fra Børneskolen.
  • få årlige kirkelige handlinger i Filadelfia kirke
  • tilbud om samtale, sjælesorg og vejledning for patienter, pårørende og ansatte

Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med afdelingsleder Connie Yilmaz Jantzen og Filadelfias kirkelige udvalg. Der er tradition for og god opbakning til inddragelse af frivillige ved gudstjenesten.

I forbindelse med ansættelse udarbejdes regulativ for stillingen. Det kirkelige udvalg lægger vægt på, at hospitalspræstens 50 % arbejdsuge som regel indbefatter søndag under hensyntagen til gældende fridagsregler.

Afdelingsleder Connie Jantzen træffes på telefon 40118284. Formand for det kirkelige udvalg Lene Elbirk træffes på telefon 27812694.

Hospitalspræsten ved Filadelfia er tilknyttet Tersløse-Skellebjerg-Niløse pastorat med 10 % af en fuldtidsstilling. Der er fælles annoncering af gudstjenester i alle områdets 4 kirker, og der føres jævnligt samtaler om fælles tiltag for pastorat og institution. Forpligtelsen i pastoratet fastlægges i regulativ.

Læs opslaget her

Om Filadelfia
Filadelfia driver landets eneste Epilepsihospital med højt specialiseret udredning, behandling og forskning.  Hospitalet har også specialiseret behandling af patienter med erhvervet hjerneskade. Filadelfia driver desuden specialiserede døgn- og dagtilbud på Sjælland og i Jylland på det sociale område. Filadelfia har landets eneste specialskole inden for epilepsi for børn og unge. Organisationen har ca. 800 medarbejdere. Filadelfia er grundlagt som en diakonal institution i 1897, og arbejder i dag ud fra det fælles værdimæssige afsæt: ”Fokus på hjernen – med hjertet.” Filadelfia Kirke ligger centralt og smukt placeret på området. Menigheden udgøres af Filadelfias patienter, beboere, pårørende og ansatte samt mennesker fra lokalområdet med tilknytning til Filadelfia. Til at understøtte kirkens aktiviteter og udvikling er der nedsat et kirkeligt udvalg bestående af engagerede frivillige.