Coronavirus

12.03.2020

Regeringen ændrede 11. marts strategi fra inddæmning til afbødning af smittespredning med Corona virus.

Den ændrede strategi indebærer en række nye tiltag for Filadelfia. 

Vedrørende patienter

Indlæggelser:
Patienter som står foran indlæggelse på Epilepsihospitalet ringes op 3-4 dage før indlæggelsen og udspørges om eksposition for smitte og aflyses, hvis risikokriterierne er opfyldt. Tilsvarende betingelser gælder pårørendes besøg på Filadelfia. Derudover skal patienten og dennes nærmeste pårørende anmodes om at besøg fra øvrige familie og venner under indlæggelsen undgås.

Ambulante kontroller og neurofysiologiske undersøgelser:
Alle patienter ringes op og tilbydes videokonsultation. De som ikke kan håndtere dette udspørges om eksposition for smitte og aflyses, hvis risikokriterierne er opfyldt. Tilsvarende betingelser gælder pårørendes besøg på Filadelfia.

Vedrørende borgere på de sociale døgntilbud og på langtidsafsnit

Borgere på socialområdet følges løbende af personalet, herunder afklares forud for pårørende besøg om disse for nyligt har været på udlandsrejse i højrisikoområderne. Derudover skal borgeren og dennes nærmeste pårørende anmodes om at besøg fra øvrige familie og venner undlades. Ved færdsel ud af huset skal ophold i butikker og andre tætbefolkede lokaliteter undgås.

Skole og uddannelsesområdet

Børneskolen lukker ned snarest og senest fra den 16.marts – foreløbig for 14 dage.
Personer som i forbindelse med deres uddannelse har praktik eller undervisning på Filadelfia skal blive hjemme i samme periode. Undtaget er elever på sundhedsuddannelser, som deltager aktivt i plejen.

Skiltning på alle indgangsdøre

Der ophænges plakater/posters på alle indgangsdøre med henblik på besøgenes selvvurdering af egen risikostatus. Personer som er omfattet af risikokriterierne må ikke gå ind i bygningerne.

Kirken

Filadelfia Kirke er lukket i to uger

Elmegården og motionscenter 

Elmegården og motionscentret er lukket frem til 30. marts for eksterne brugere - både privatpersoner og foreninger.