Næsten fordobling af antallet af elever

Børneskole

30.04.2019

Børneskolen har i løbet af foråret 2019 næsten fordoblet antallet af elever. Før gik der 14 elever. Nu er antallet 26 - og der er venteliste for første gang. Ventelisten er oprettet for at få den nødvendige tid til, at de nye elever falder til på skolen. 

Den store elevtilgang har betydet, at specialskolen har ansat en ekstra pædagog og en ekstra lærer. Specialskolen har også indrettet nye klasselokaler. 

- Årsagen til elevfremgangen er en målrettet kommunikation til kommuner og skoler, der henviser elever til os. Vi har været gode til at lytte til, hvilket behov de har. Vi har haft gode resultater med det arbejde vi gør for vores elever, fortæller skoleleder Jesper Thor Olsen.

- Elever i mistrivsel, som ikke har kunnet overskue at komme i skole, kommer i skole hos os og i trivsel. Måske anerkender man også i højere grad, at nogle børn ikke kan inkluderes i almindelige skoler, men bedst trives på specialskole, forklarer han. 

De 26 børn går i klasser fra 0-10. med få elever i hver. Desuden går de børn, som er indlagte på Epilepsihosptalet også på skolen. 

- Vi er glade for at kunne hjælpe de børn, som har brug for hjælp, og som på en eller anden måde har været i klemme i det almindelige skolesystem. Vi er også glade for, at kommuner og skoler anerkender os som specialskole, og det vi står for, siger skoleleder Jesper Thor Olsen. 

Børneskolen er for børn og unge med kognitive vanskeligheder - som følge af epilepsi og/eller ADHD og autisme.