32 mio. kr. til epilepsiområdet

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og formand for Sundheds- og Ældreudvalget Liselott Blixt på Filadelfia

04.04.2019

Regeringen og Dansk Folkeparti er tidligere blevet enige om at afsætte 32 mio. kr. til indsatsen for mennesker med epilepsi. I dag kom det så frem, hvilke initiativer der får afsat midler. De 17 mio. kr. skal gå til Epilepsihospitalet i samarbejde med andre aktører til udbredelse af viden om epilepsi og styrket fokus på overgang fra barn til voksen. 

Regeringen og Dansk Folkeparti prioriterer 3 mio. kr. årligt frem til 2022 til Epilepsihospitalet, hvor hospitalet i samarbejde med regionerne udvikler og afprøver løsninger, som understøtter overgangen fra barn til ung til voksen, så overgangen tager udgangspunkt i de særlige behov, der kendetegner patientgruppen. Der vil også være fokus på videndeling og udbredelse af løsningerne.

Derudover prioriteres i alt 5 mio. kr. til hospitalet i perioden 2020 – 2022 til, at Epilepsihospitalet i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og fagmiljøer sikrer, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig og udbredes til fx fag- og myndighedspersoner i kommunerne på tværs af forvaltnings- og fagområder. Pengene er fordelt med 3 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. årligt i 2021 – 2022.

Der er afsat 32,3 mio. kr. til følgende initiativer

Kliniske retningslinjer 3 mio. kr.
Tværsektorielle forløbsprogrammer/beskrivelser 1,3 mio. kr.
Udbredelse af viden om epilepsi 5 mio. kr.
Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker 12 mio. kr.
Tværfaglig funktionsevnevurdring og rehabiliteringsindsatser 10 mio. kr
Statusevaluering af indsatsen 1 mio. kr.