Kommunerne skal tage sig af hjerneskaderamte

Træningssituation på trappe på Filadelfia

27.01.2016 - Filadelfia nyhed

Skræddersyede forløb fra Filadelfia kan dække et akut behov

Det kræver en stor indsats at komme videre efter en blodprop i hjernen eller et trafikulykke med følger i form af hjerneskader. Både for den enkelte, som skal slås med hukommelsesproblemer og måske besvær med at gå og spise selv, og for den kommune, som skal hjælpe en borger videre, når sygehusbehandlingen er slut.

Nu går Filadelfia i spidsen for at komme kommunerne til undsætning. De skal nemlig i højere grad end tidligere tage sig af personer med erhvervet hjerneskade.

På netop det område har Filadelfia højt specialiserede kompetencer med hospitals-og socialtilbud målrettet de personer, som har særlige behov som følge af epilepsi eller erhvervet hjerneskade. De kompetencer kan kommuner i hele landet trække på.

Indsats for et godt liv

Center for Neurorehabilitering, som er en del af Epilepsihospitalet, har en aftale med Sundhedsstyrelsen om at yde en specialiseret indsats. Personalet har opbygget ekspertise inden for neurorehabilitering for voksne med moderate til svære følger efter en erhvervet hjerneskade. 
Tværfaglige miniteams står klar til at skræddersy et forløb for den enkelte ud fra et ønske om, at borgeren får så godt et liv som muligt efter endt ophold på Filadelfia.

To tredjedele kan bo hjemme igen

Efter den tværfaglige behandling i Center for Neurorehabilitering kan to tredjedele af patienterne udskrives til egen bolig, og de kan tage hjem med god effekt af behandlingen.
Udover den nødvendige neurorehabilitering kan patienter også indgå i aktiviteter afhængig af deres formåen, og her kan psykologer, terapeuter og andre faggrupper træde til med støtte til at skabe en meningsfuld hverdag.
De nye tilbud bygger på mange års erfaring. De er blevet til i et samarbejde med vestsjællandske kommuner, som har afdækket, hvor det særlig er relevant for kommunerne at supplere egne kompetencer med ekstern bistand.

Målrettede pakkeforløb med god effekt

Et målrettet pakkeforløb fra Filadelfia kan hjælpe kommunerne med at løse opgaven, når stadig flere patienter efter endt sygehusbehandling har brug for en hurtig kommunal indsats med døgnhjemmepleje, genoptræning og andre tilbud. Vi tilbyder et tæt partnerskab om opgaven. Se nærmere i Neurorehabilitering – specialiseret niveau

Filadelfia tilbyder fem pakkeforløb, hvor behandling, genoptræning og aktiviteter foregår på dag- eller døgnbasis. De fem nye pakkeforløb bygger på den ændrede lovgivning, faglige visitationsretningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og en udmelding fra Socialstyrelsen.

Filadelfias specialiserede personale kan også stå for undervisning og kurser af sagsbehandlere og fagpersoner og tilbyder desuden forløb med supervision for pårørende og fagpersoner.