Gruppebaseret kognitiv behandling af voksne med PNES, PNES med epilepsi, epilepsi og psykiatrisk komorbidiget - klinisk behandlingsprogram

Behandlingen på Filadelfia henvender sig til diagnostisk afklarede patienter med PNES (Non-epileptiske anfaldsfænomener) med/eller uden epilepsi, samt patienter med epilepsi og psykiatrisk komorbiditet, der kan indgå i et tværfagligt, kognitivt baseret gruppeterapeutisk forløb af 8 ugers varighed.

Tilbud om indlæggelse forudgås af en visitationsamtale med vurdering af motivation og kognitiv funktion. Det er et struktureret behandlingsforløb, hvor i der indgår almindelig patientobservation, psykiatrisk undersøgelse, psykologisk undersøgelse, fysio- og ergoterapeutisk vurdering og udarbejdelse af kognitiv problemformulering med patienten.

Når patientens behov er afdækket behandles med: Psykiatrisk behandling, neurologisk og epileptologisk behandling, psykologisk behandling, mindfulness, kognitiv adfærdsterapi m. eksponeringsøvelser, undervisning, kropsterapi, motion, selvværds- og social færdighedstræning og musikterapi.

Efter udskrivelsen er der dels telefonopfølgning dels ambulant kontrol.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-