Behandling af Psykogene Non-Epileptiske Anfaldsfænomener (PNES), børn - klinisk behandlingsprogram

Udredningsforløb består af to dele.

Første diagnostiske del består af indlæggelse i Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling) til anfaldsobservation, EEG/videoEEG, afklaring af skolemæssige og sociale vanskeligheder samt adfærdsscreening.

På baggrund af undersøgelsesresultater planlægges den behandlingsmæssige del, der kan bestå af evt. fortsat behandling med relevant antiepileptisk medicin, mestringsstrategier og coping.

Bruges ad hoc, sammen med patient- og pårørendeundervisning-samtaler.

Der arbejdes ud fra delmål udarbejdet af miniteam.

Ved udskrivelsen, der kan foregå som samtale eller netværksmøde, tages stilling til opfølgning, viderehenvisning samt rapport til lokale sociale instanser.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-