Henvisning og visitation

Henvisning til Epilepsihospitalet

Sygehuses neurologiske afdelinger, børneafdelinger, privatpraktiserende speciallæger i neurologi eller pædiatri og praktiserende læger med flere kan henvise patienter til undersøgelse og behandling på epilepsihospitalet.

Det er gratis for patienten at få behandling på Epilepsihospitalet.

Du er velkommen til at ringe til Filadelfia. Spørgsmål om henvisning kan besvares på telefon 58 26 42 00

Henvisning til Filadelfia

Klienter til Filadelfias dag- og døgninstitutioner og centre kan henvises fra kommuner og regioner.

Det er gratis for klienten at få behandling på Epilepsihospitalet.

Du er velkommen til at ringe til Filadelfia. Spørgsmål om henvisning kan besvares på telefon 58 27 10 65.

Henvisning til Center for Neurorehabilitering, Filadelfia

Center for Neurorehabilitering drives som en del af Filadelfia og varetager et specialiseret rehabiliteringstilbud til voksne med følger efter erhvervet hjerneskade forårsaget af traumer eller f.eks. apopleksi, infektioner, iltmangel med mere. Behandlingen er tværfaglig og på specialiseret niveau.

Henvisning til centret sker via den ansvarlige hospitalslæge, den praktiserende læge eller den kommunale myndighedsperson..

Center for Neurorehabilitering er ikke omfattet af reglerne om frit sygehusvalg.

Filadelfia har tre indgange til henvisninger, der sendes elektronisk

Henvisninger kan sendes elektronisk til

Epilepsihospitalet Filadelfia, Klinisk Afdeling: SKS-kode 301101, lokationsnummer 5790000198474 

Epilepsihospitalet Filadelfia, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling: SKS-kode 301108, lokationsnummer 5790000198535 

Henvisninger med post

I kan også sende en henvisning med post til Epilepsihospitalets visitation, Kolonivej 1, 4293 Dianalund