Forskellige metoder til undersøgelse af søvnforstyrrelser

Polysomnografi

Denne undersøgelse foretages over et-to døgn, hvor man kan få et billede af den samlede søvn samt se, om nattesøvnen er påvirket af en forstyrrelse. Udstyret måler foruden EEG også vejrtrækningsbevægelser, snorken, muskelaktivitet, benbevægelser, øjenbevægelser samt iltindhold i blodet. Undersøgelsen foretages ambulant, men kan også i særlige tilfælde foregå under indlæggelse på epilepsihospitalets søvnlaboratorium. Undersøgelsen udføres, når man har mistanke om specielle søvnforstyrrelser Undersøgelsen foretages kun få steder i Danmark.

MSLT (Mutiple Søvn Latens Test)

Undersøgelsen foretages i Neurofysiologiklinik, altid forudgået af en polysomnografi-undersøgelse. Undersøgelsen foregår med fem indsovninger henover en hel dag. Formålet er at beregne patientens gennemsnitlige indsovningslatens, som er den tid, der går, fra man får at vide, at man må sove, til man falder i søvn. Imellem de enkelte tests opholder man sig på hospitalet og kan benytte opholdsstuer på Voksne med Epilepsi (Neurologisk Afdeling).