Symptomer og behandling af narkolepsi

Narkolepsi begynder oftest i puberteten eller efter 40 års alderen; men kan begynde i tidlig barnealder. Der menes at være ca. 2.500 patienter, men der er kun registreret ca. 600. Meget ofte går der 10-15 år fra sygdommen begynder, til diagnosen stilles. Dette skyldes, at symptomerne kan fejltolkes, og at man ganske enkelt ikke kommer på den idé, at det kan være dette, patienten fejler.

Symptomer på narkolepsi

 • Søvnanfald (ofte uimodståelige; kan overmande patienten, mens vedkommende er i fuld aktivitet, fx samtale, bilkørsel, spisning, ja endog sex). Oftest sover patienten kort, og er derefter frisk igen et stykke tid.
 • Kataplektiske anfald (kortvarig slaphed i kroppen ved emotionel påvirkning, især latter; kan variere fra let ”tab af underkæben” til, at patienten slapt synker til jorden og er kortvarig lammet).
 • Søvnparalyser (natlig opvågning, hvor patienten oplever at være ude af stand til at røre sig).
 • Hypnagoge hallucinationer (livlige, oftest uhyggelige synsoplevelser lige ved indsovning eller opvågning).
 • Afbrudt, urolig søvn med uhyggelige drømme
 • Ved narkolepsi er det normale søvnmønster forstyrret, hvilket kan undersøges.

Diagnose af narkolepsi

 • Polysomnografi: her ses afbrudt søvn med abnormt søvnmønster
 • MSLT = Multipel Søvn Latens Test, hvor patienten skal sove med måleudstyret på fem gange i løbet af dagen.

Behandling af narkolepsi

 • Mod søvnanfaldene:
  • Metylfenidat (Ritalin, Motiron, Equazym) i dosis på som regel 20-60 mg pr. døgn. Skal tages flere gange om dagen, men der findes depotpræparater.
  • Modafinil (Modiodal) er lige så effektivt, men er væsentligt dyrere. Det er internationalt anerkendt som førstevalgs stof, men herhjemme har Lægemiddelstyrelsen bestemt, at der kun kan ydes tilskud til modafinil, hvis metylfenidat har været prøvet uden effekt eller med utålelige bivirkninger.
 • Mod kataplexi, søvnparalyser og hypnagoge hallucinationer:
  • Antidepressiv medicin.
 • Natrium-oxybat (Xyrem) er det nyeste stof og virker mod alle symptomer. Stoffet har ret udtalte bivirkninger og skal tillige gives ved sengetid og midt om natten. Derfor anvendes det fortrinsvist til patienter, der ikke kan behandles effektivt med andre stoffer. Det må kun anvendes ved specialiserede søvnklinikker.

Prognose

Narkolepsi er som regel livslang, og meget ofte har sygdommen store sociale og samfundsøkonomiske konsekvenser. Det er sjældent man kan gøre patienten symptomfri. Det er svært at ansætte personer med narkolepsi, for hvem vil ansætte en person, der "risikerer at falde i søvn under en jobsamtale"?. Ligeledes vil mange patienter med narkolepsi være afskåret fra at kunne føre motorkøretøj.