Genetiske undersøgelser

Vi tilbyder forskellige genetiske undersøgelser og kan teste mange gener i ét panel

Tilbud om genetiske undersøgelser

Vores genforskere er langt fremme, og vi tilbyder forskellige undersøgelser, som interesserenter kan rekvirere. De følgende rekvisitioner kan benyttes, ligesom vi kan kontaktes på genetics@filadelfia.dk

Rekvisition  dansk

Requisition form english

CHE110 genpanel

EPIDASD genpanel