Forskningsprojekter

Størst i Danmark med forskning i epilepsi

Filadelfia er aktuelt den enkeltstående organisation i landet, der har den mest omfattende forskning indenfor epilepsi. 

Se årsrapporten for Filadelfia forskning i 2020

Se årsrapporten for Filadelfias forskning i 2019

Se årsrapporten for Filadelfias forskning i 2018

Filadelfia har som landsdækkende center med et specialiseret hospital og sociale døgn- og dagtilbud særlig indsigt og ekspertise inden for epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Det giver enestående muligheder at være orienteret mod to så afgrænsede befolknings-/patientgrupper hvad angår observation, udredning, behandling, pleje og rehabilitering i videste forstand. Men det giver også en naturlig forpligtelse at være på forkant med dokumentation af kvalitet, forskning og udvikling – nationalt og internationalt - og formidling af resultaterne til gavn for det øvrige sundhedsvæsen og i sidste ende befolkningen.

Filadelfia deltager i en lang række forskningsaktiviteter. Forskningen er i øjeblikket koncentreret om anvendt forskning og strategisk forskning især på områderne:

- Epidemiologi, udredning, diagnostiske metoder.
- Anvendt klinisk behandlingsforskning.
- Og i mindre grad også rehabilitering og de sociale konsekvenser af epilepsi.

Se Filadelfias Forskningsstrategi 2019 her

Interesserede kan også finde publikationer i databaser som PubMed og andre. 

Forskningsprojekter og forskningsdatabaser