Om Psykoterapeutisk Afsnit

For voksne patienter med PNES

Behandlingen i Psykoterapeutisk afsnit er for patienter i alderen fra omkring 18 år og opefter, der er diagnostisk afklarede med PNES (Non-epileptiske anfaldsfænomener). Det gælder både patienter med eller uden epilepsi, samt patienter med epilepsi der samtidig har psykiatriske vanskeligheder, som eksempelvis angst og depression. PNES-patienters anfald ligner og forveksles ofte med epileptiske anfald, men kan ikke diagnosticeres som epilepsi.

Mange fejldiagnoser

Cirka 20 procent af de patienter, der årligt henvises til Epilepsihospitalet for svært behandlelig epilepsi, viser sig at have PNES.

Visitationssamtale forud for indlæggelse

Tilbud om indlæggelse til behandling er forudgået af en visitationssamtale hvor vurdering af patientens motivation og mentale formåen finder sted. På baggrund af denne samtale tages stilling til et 4 ugers individuelt eller 8 ugers gruppeforløb.

Mange faggrupper understøtter behandlingen

Til afsnittet er tilknyttet behandlingsansvarlig overlæge – psykiater, der sammen med plejepersonalet (sygeplejersker og social – og sundhedsassistenter) er ansvarlig for patientforløbene. Afsnittet ledes af en afdelingssygeplejerske, der har det overordnede ansvar for sygeplejen. Patienten vil også møde andre personalegrupper, der fast indgår i det meget strukturerede patientforløb, herunder psykolog, fysio – og ergoterapeut samt musikterapeut.

Indretning afgørende for behandlingens kvalitet

Psykoterapeutisk afsnit er indrettet i en selvstændig bygning, så der opnås en atmosfære, der er med til at understøtte behandlingen optimalt. Psykoterapeutisk afsnit har 10 enkeltværelser med delt bad og toiletforhold.