Psykoterapeutisk Afsnit

Patienter, der lider af epilepsi, har ofte psykologiske udfordringer med angst, stress og depressive symptomer.  Disse patienter kan tilbydes behandlingsforløb i Psykoterapeutisk Afsnit. 

Mange fejldiagnoser

Cirka 20 procent af de patienter, der årligt henvises til Epilepsihospitalet for svært behandlelig epilepsi, viser sig at have PNES. (Non-epileptiske anfaldsfænomener).

Visitationssamtale forud for indlæggelse

Tilbud om indlæggelse til behandling er forudgået af en visitationssamtale hvor vurdering af patientens motivation og mentale formåen finder sted. På baggrund af denne samtale tages stilling til et 4 ugers individuelt forløb, eller hvis der er behov for viderehenvisning til et egnet behandlingstilbud fx i psykiatrien. 

Mange faggrupper understøtter behandlingen

Til afsnittet er tilknyttet behandlingsansvarlig psykiatrisk overlæge – psykiater, der sammen med plejepersonalet (sygeplejersker og social – og sundhedsassistenter) er ansvarlig for patientforløbene. Afsnittet ledes af en afdelingssygeplejerske, der har det overordnede ansvar for sygeplejen. Patienten vil også møde andre personalegrupper, der fast indgår i det meget strukturerede patientforløb, herunder psykolog, fysio – og ergoterapeut.

Indretning afgørende for behandlingens kvalitet

Psykoterapeutisk afsnit er indrettet i en selvstændig bygning, så der opnås en atmosfære, der er med til at understøtte behandlingen optimalt. Psykoterapeutisk afsnit har 8 enkeltværelser med delt bad og toiletforhold.