Pårørende inddrages

Et stærkt samarbejde med pårørende

En række forhold kan begrænse vore patienters evne til at forholde sig realistisk til deres situation. Derfor inddrages såvel de pårørendes som personalets vurderinger i det omfang, det skønnes nødvendigt – dog på en måde, som er så loyal over for patientens ønsker og håb som muligt. Som pårørende betragter vi personer med nære relationer til patienten: Familie, venner og socialt netværk. Vi ønsker at styrke samarbejdet, og det er vores erfaring, at de fleste pårørende oplever et stort behov for information og undervisning om de konsekvenser, som følger efter en hjerneskade kan have.

Kurser for pårørende til hjerneskadede

Vi holder kurser for pårørende 3-4 gange årligt. Vi har sammensat et bredt undervisningsprogram, som strækker sig over en weekend. Vi har indgået aftaler med dygtige undervisere og foredragsholdere samt personale fra vores egen stab i Center for Neurorehabilitering.