Kurser for fagfolk inden for hjerneskade

Kurser om epilepsi, neurorehabilitering med mere

Filadelfia driver en omfattende kursusvirksomhed inden for hjerneskade og epilepsi. Som hospital med højt specialiserede ydelser på regionsniveau ser Epilepsihospitalet det som en særlig forpligtelse at højne vidensniveauet om epilepsi og neurorehabilitering blandt tværfagligt personale. Vi tilbyder kurser, som også eksterne kursister kan deltage på. Filadelfia samarbejder med University College Sjælland (UCSJ). Se mere om kurser på Filadelfia.

Tilmelding

Tilmelding kan ske via e-mail på: fil-kurser@filadelfia.dk. Oplys venligst: navn, stillingsbetegnelse, cpr-nummer, adresse, arbejdsmail. Hvis faktura skal sendes til arbejdspladsen også EAN nummer.