Træning til en god tilværelse

Center for Neurorehabilitering har 24 specialiserede døgnpladser for unge og voksne fra 18 år og op. I efteråret 2019 flyttede centret ind i helt nye og ombyggede rammer. Centret og det visionære design taler til mennesker, som har brug for fokus på hjernen - med hjertet.  Hver sengestue er på 14-22 m2 og dertil eget bad og toilet.

Et helt nyt specialdesignet træningsområde i det fri med særligt udvalgte træningsredskaber giver nu mulighed for at aktivere, stimulere og udfordre patienter enten selvstændigt eller med terapeutisk hjælp. Gangstier med forskellige underlag og i forskellige niveauer understøtter neurorehabiliteringen.

Effekt af behandling

Vi har dokumentation for, at et ophold hos os virker. De fleste kommer hjem med langt flere færdigheder og bedre livskvalitet - trods svære skader, da de kom. 

Rehabiliteringen tager sigte på patienternes fremtidige tilværelse. Vi arbejder med aspekter, som må forventes at give patienter og pårørende en så god tilværelse som muligt efter hjemkomsten.

Intensivt forløb på Filadelfia for voksne med hjerneskade

Et rehabiliteringsophold er intensivt og baseret på tværfaglighed. Aktiviteterne udføres i dagligdagens naturlige og meningsfulde sammenhænge både i og uden for huset. I rehabiliteringen forsøger vi i videst muligt omfang at tage udgangspunkt i en naturlig sammenhæng. Det vil sige, at rehabiliteringen foregår i situationer, som er genkendelige, relevante og meningsfulde for patienten. Der foregår målrettet rehabilitering i de fleste af døgnets timer. Vi anvender flere midler til at fremme denne intensive, målrettede og kontinuerlige behandling. Herudover tilbydes gruppetilbud, undervisnings-, fritids- og hobbyaktiviteter.

Flere formål med behandlingen

Patienten får den nødvendige støtte til at opnå bedst mulig funktionsevne, selvstændighed og eller deltagelse i sociale sammenhænge og i samfundet. Når rehabiliteringens indhold og mål fastlægges, tager vi nøje hensyn til de barrierer og muligheder, som gælder for den enkelte patient. Det er forhold som omfanget af følgerne efter hjerneskaden, personlige egenskaber, det sociale netværk, bostedet og de professionelle, som i fremtiden skal samarbejde med patienten og pårørende.

Helhedsorienteret behandling i miniteam

Den enkelte patient er tilknyttet et miniteam bestående af de faggrupper, som er relevante for indsatsen. Fagpersonerne har ansvar for og kompetence til at varetage rehabiliteringsforløbet i samarbejde med patient og pårørende. Personalet i miniteamet arbejder struktureret og bygger indsatsen på klientens individuelle døgnskema. Målene justeres løbende under opholdet ud fra patientens behov, forventninger og motivation. Når opholdet slutter, udarbejdes en genoptræningsplan eller tværfaglig status med henblik på den videre indsats, som foregår i kommunalt regi.