Center for Neurorehabilitering på Filadelfia

Intensiv rehabilitering af voksne med hjerneskade

Vi tilbyder intensiv tværfaglig rehabilitering til voksne med følger efter hjerneskader forårsaget af traumer eller f.eks. apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen), følger af infektioner, iltmangel med mere. Den enkelte klients ønsker og håb er udgangspunkt for behandlingen, og vi stræber efter, at der er størst mulig overensstemmelse mellem klientens ønsker og rehabiliteringens indhold og mål. Vores personale består af cirka 70 medarbejdere med speciallæger, sygeplejersker, social- og  sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykologer, talepædagoger, socialpædagoger og socialrådgivere.

Nyt tilbud til kommunerne: God effekt af indsats for hjerneskadede

Et målrettet pakkeforløb kan hjælpe kommunerne med at løse opgaven, når stadig flere patienter efter endt sygehusbehandling har brug for en hurtig kommunal indsats med døgnhjemmepleje, genoptræning og andre tilbud. Pakken er målrettet personer med moderate til svære hjerneskader. Den rummer en kombination af specialiseret neurorehabilitering og psykosocialt indhold. Efter den tværfaglige behandling kan to tredjedele af borgerne udskrives til egen bolig. Læs mere om det nye pakkeforløb