Søvnfunktionen - undersøgelse af patienter med søvnforstyrrelser

Søvnfunktionen på Filadelfia er en del af den diagnostiske afdeling, hvor vi undersøger patienter med forskellige søvnforstyrrelser. En henvisning skal gå gennem et regionssygehus. Patienterne kommer fra hele landet og er typisk henvist via det frie udvidede sygehusvalg eller særaftale med Region Sjælland. Personalet på Søvnklinikken hører under det samlede personale for Neurofysiologiklinikken.

Foto kvindelig patient