Terapiafsnittet på Filadelfia

Foto fysioterapi

Genoptræning i terapiafsnittet

I terapiafsnittet, som hører under Afdeling for Diagnostik, tilbyder vi undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Vi er specialister i vurdering og behandling af meget komplekse problemstillinger i forhold til fysiske, perceptuelle og kognitive funktionsniveauer.

Målet er selvhjælp og livskvalitet 

Målet med genoptræning og vedligeholdelsestræning, både fysisk, psykisk og socialt, er, at du bliver i stand til at klare dig i dagligdagen med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet. Patienterne kommer typisk fra Epilepsihospitalets korttids- og langtidsafdelinger. Men vi undersøger og behandler også børn fra Børneskolen. Det sker som led i den tværfaglige diagnosticering.

Behandling, vurdering og sansestimulation

  • Vurdering og træning af daglige færdigheder/funktioner.
  • Individuel undersøgelse, vurdering og behandling/vejledning.
  • Kognitiv træning.
  • Vurdering af behov for hjælpemidler/boligændringer samt formidling af disse.
  • Sansemotorisk undersøgelse og træning.
  • Sanseintegrationsbehandling samt sansestimulering i snoezelrum.
  • Fysioterapeutisk træning og supervision i motionscenter.