Undersøgelse og rådgivning

Genetiske undersøgelser
Der er de seneste år gjort store fremskridt indenfor genetiske undersøgelser. Det er nu muligt på kort sigt at teste hele eller dele af arvemassen for eventuelle genetiske årsager til epilepsi. Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin har i samarbejde med en privat virksomhed udviklet en række diagnostiske gentests, der gør det muligt at teste alle relevante epilepsigener på én gang. Det benyttes af sygehuse fra ind- og udland.

At få en diagnostisk diagnose og dermed en forklaring på, hvorfor man selv eller ens pårørende har epilepsi, er af stor vigtighed. Det giver ikke bare vished, men kan også fjerne skyld og ansvar. Det giver også mulighed for en målrettet genetisk rådgivning og i visse tilfælde mulighed for at målrette den medicinske behandling. Samtidig kan patient og pårørende finde et netværk af andre familier med samme genfejl. Man kan nogle gange ud fra den genetiske forandring og de fysiologiske konsekvenser af den forklare, hvordan kroppen vil reagere på nogle medikamenter. Den form for personlig medicin er under konstant udvikling. Epilepsihospitalet bruger det i stigende grad i den kliniske hverdag.

Genetisk rådgivning
Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin tilbyder specialiseret genetisk rådgivning om epilepsi og ledsagende kliniske problemstillinger. Formålet kan fx være diagnostik af en bestemt genetisk sygdom. Hvis man kender den bestemte sygdom, kan rådgivningen også indeholde information om sygdommen. Meget ofte er patienter og pårørende interesserede i at vide, om der er risiko for, at andre familiemedlemmer arver sygdommen. Det er en naturlig del af rådgivningen ligesom at vejlede om, hvordan man kan forholde sig ved graviditet. Der informeres om, hvilke muligheder, der er for fosterdiagnostik. Man kan ikke altid finde den genetiske baggrund for epilepsi. I de tilfælde vil den genetiske rådgivning tage udgangspunkt i patientens sygehistorie og informationer om den øvrige familie. Det giver ofte en mulighed for at vurdere risikoen for andre familiemedlemmer. 

Forskning i epilepsigenetik
Hos os arbejder børnelæger, neurologer, neurofysiologer, genetikere og basalforskere tæt sammen om forskning indenfor genetisk epilepsi.

Vores mål er:

  • at identificere nye gener, der kan forårsage neurologiske og udviklingsmæssige sygdomme, strukturelle hjernemisdannelser og epilepsi
  • at forstå de molekylære mekanismer, der ligger bag de undersøgte sygdomme ved at undersøge konsekvensen af de genetiske forandringer på celleniveau
  • at forstå sammenhængen mellem den specifikke genfejl og de tilhørende kliniske symptomer. Vi udarbejder detaljerede elektrokliniske beskrivelser af forskellig genetiskepilepsi og mulighed for udvikling af nye målrettede behandlingsmetoder undersøges. For at kunne opnå det, har vi med deres samtykke indsamlet sundhedsdata om en stor gruppe patienter med epilepsi. Patienterne har alle kendte sygdomsfremkaldende genetiske varianter som årsag til deres epilepsi.
  • at undersøge potentielle nye og/eller alternative muligheder for behandling på baggrund af den genetiske viden, vi opnår. 

Udvalgte videnskabelige artikler udarbejdet af forskere fra Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin

Gardella E, Marini C, Trivisano M, Fitzgerald MP, Alber M, Howell KB, Darra F, Siliquini S, Bölsterli BK, Masnada S, Pichiecchio A, Johannesen KM, Jepsen B, Fontana E, Anibaldi G, Russo S, Cogliati F, Montomoli M, Specchio N, Rubboli G, Veggiotti P, Beniczky S, Wolff M, Helbig I, Vigevano F, Scheffer IE, Guerrini R, Møller RS. The phenotype of SCN8A developmental and epileptic encephalopathy. Neurology. 2018 91(12):e1112-e1124.

Masnada S, Hedrich UBS, Gardella E, Schubert J, Kaiwar C, Klee EW, Lanpher BC, Gavrilova RH, Synofzik M, Bast T, Gorman K, King MD, Allen NM, Conroy J, Ben Zeev B, Tzadok M, Korff C, Dubois F, Ramsey K, Narayanan V, Serratosa JM, Giraldez BG, Helbig I, Marsh E, O'Brien M, Bergqvist CA, Binelli A, Porter B, Zaeyen E, Horovitz DD, Wolff M, Marjanovic D, Caglayan HS, Arslan M, Pena SDJ, Sisodiya SM, Balestrini S, Syrbe S, Veggiotti P, Lemke JR, Møller RS, Lerche H, Rubboli G. Clinical spectrum and genotype–phenotype associations of KCNA2-related encephalopathies. Brain. 2017 140(9):2337-2354

Wolff M, Johannesen KM #, Hedrich UB, Masnada S, Rubboli G, Gardella E, Lesca G, Ville D, Milh M, Villard L, Afenjar A, Chantot-Bastaraud S, Mignot C, Lardennois C, Nava C, Schwarz N, Gérard M, Perrin L, Doummar D, Auvin S, Miranda MJ, Hempel M, Brilstra E, Knoers N, Verbeek N, van Kempen M, Braun KP, Mancini G, Biskup S, Hörtnagel K, Döcker M, Bast T, Loddenkemper T, Wong-Kisiel L, Baumeister FM, Fazeli W, Striano P, Dilena R, Fontana E, Zara F, Kurlemann G, Klepper J, Thoene JG, Arndt DH, Deconinck N, Schmitt-Mechelke T, Maier O, Muhle H, Wical B, Finetti C, Brückner R, Pietz J, Golla G, Jillella D, Linnet KM, Charles P, Moog U, Õiglane-Shlik E, Mantovani JF, Park K, Deprez M, Lederer D, Mary S, Scalais E, Selim L, Van Coster R, Lagae L, Nikanorova M, Hjalgrim H, Korenke GC, Trivisano M, Specchio N, Ceulemans B, Dorn T, Helbig KL, Hardies K, Stamberger H, de Jonghe P, Weckhuysen S, Lemke JR, Krägeloh-Mann I, Helbig I, Kluger G, Lerche H, Møller RS. Genetic and phenotypic heterogeneity suggest therapeutic implications in SCN2A-related disorders. Brain. 2017 140(5):1316-1336

# equally contributing first author

Møller RS, Wuttke TV, Helbig I, Marini C, Johannesen KM, Brilstra EH, Vaher U, Borggraefe I, Talvik I, Talvik T, Kluger G, Francois LL, Lesca G, de Bellescize J, Blichfeldt S, Chatron N, Holert N, Jacobs J, Swinkels M, Betzler C, Syrbe S, Nikanorova M, Myers CT, Larsen LH, Vejzovic S, Pendziwiat M, von Spiczak S, Hopkins S, Dubbs H, Mang Y, Mukhin K, Holthausen H, van Gassen KL, Dahl HA, Tommerup N, Mefford HC, Rubboli G, Guerrini R, Lemke JR, Lerche H, Muhle H, Maljevic S. Mutations in GABRB3: From febrile seizures to epileptic encephalopathies. Neurology. 2017. 88(5):483-492

Johannesen K, Marini C, Pfeffer S, Møller RS, Dorn T, Niturad C, Gardella E, Weber Y, Søndergård M, Hjalgrim H, Nikanorova M, Becker F, Larsen LH, Dahl HA, Maier O, Mei D, Biskup S, Klein KM, Reif PS, Rosenow F, Elias AF, Hudson C, Helbig KL, Schubert-Bast S, Scordo MR, Craiu D, Djémié T, Hoffman-Zacharska D, Caglayan H, Helbig I, Serratosa J, Striano P, De Jonghe P, Weckhuysen S, Suls A, Muru K, Talvik I, Talvik T, Muhle H, Borggraefe I, Rost I, Guerrini R, Lerche H, Lemke JR, Rubboli G, Maljevic S. Phenotypic spectrum of GABRA1: From generalized epilepsies to severe epileptic encephalopathies. Neurology. 2016 87(11):1140-51

Gardella E, Becker F, Møller RS, Schubert J, Lemke JR, Larsen LH, Eiberg H, Nothnagel M, Thiele H, Altmüller J, Syrbe S, Merkenschlager A, Bast T, Steinhoff B, Nürnberg P, Mang Y, Bakke Møller L, Gellert P, Heron SE, Dibbens LM, Weckhuysen S, Dahl HA, Biskup S, Tommerup N, Hjalgrim H, Lerche H, Beniczky S, Weber YG. SCN8A causes benign infantile seizures and paroxysmal kinesigenic dyskinesia. Ann Neurol. 2016 79(3):428-36.

Larsen J, Carvill GL, Gardella E, Kluger G, Schmiedel G, Barisic N, Depienne C, Brilstra E, Mang Y, Nielsen JE, Kirkpatrick M, Goudie D, Goldman R, Jähn JA, Jepsen B, Gill D, Döcker M, Biskup S, McMahon JM, Koeleman B, Harris M, Braun K, de Kovel CG, Marini C, Specchio N, Djémié T, Weckhuysen S, Tommerup N, Troncoso M, Troncoso L, Bevot A, Wolff M, Hjalgrim H, Guerrini R, Scheffer IE, Mefford HC, Møller RS; On behalf of the EuroEPINOMICS RES Consortium CRP. The phenotypic spectrum of SCN8A encephalopathy. Neurology. 2015 84(5):480-9