Udviklingsværkstedet på Filadelfia

vaerksted1

Ud i samfundet

Rehabilitering og Udviklingscentret tilbyder individuelt tilpassede forløb til borgere mellem 20 og 40 år med behov for massiv støtte til at klare et job uden for det beskyttede system.

Tilpasset forløb

Målet er, at borgeren kan varetage en jobfunktion - enten på interne eller eksterne arbejdspladser. Derfor gennemføres der et tidsafgrænset og tilpasset forløb, som sigter mod at tilegne, udvikle eller videreudvikle de nødvendige kompetencer for at kunne klare jobbet.

Under forløbet arbejdes der med personlige kompetencer, fagspecifikke kursusforløb, individuelt tilpasset mentorforløb, rehabilitering i forhold til arbejdsmarkedet og jobmatch. Vi tilbyder os som en del af borgerens professionelle rehabiliteringsteam.

Fem faser i forløbet

Arbejdet i Udviklingsværkstedet tager afsæt i fem faser, der tilsammen skal hjælpe med at klarlægge borgerens potentialer, kompetencer og muligheder. 

Fase 1 - Afklaring.

Sammen med personlig jobcoach/mentor afdækkes personlige kompetencer, erfaringer, ønsker og drømme, som borgeren har. Her aftales også de tiltag, der skal få borgeren frem mod jobbet.

Fase 2 - Mestring.

Gennem korte kursusforløb gives borgeren mulighed for at udvikle de aftalte kompetencer og færdigheder.

Fase 3 - Praktik

Der etableres kontakt med et eksternt praktiksted med henblik på afprøvning. I praktikforløbet er vi det faste bindeled mellem borgeren og virksomheden.

Fase 4 - Job

Her vurderes mulighederne for en permanent jobordning for borgeren. 

Fase 5 - Efterværn

Der etableres et samarbejde med arbejdspladsen. Målet er - i en nærmere aftalt periode - at yde nødvendig støtte i forhold til etablering og fastholdelse i arbejdet.

Læring og udvikling

Læring, udvikling og rehabilitering sker gennem korte eller længere læringsforløb tilrettelagt med afsæt i situeret læring, psykodynamisk læring eller kognitivistiske læring. En anerkendende pædagogik og relationspædagogik spiller en afgørende rolle for brugerens oplevelse og udbytte af læringsforløbet, hvor styrkelse af brugeres egne præstationsforventninger er i centrum.