Udeholdet på Filadelfia

Et arbejdstilbud

Udeholdet er Rehabilitering og Udviklingscentrets tilbud om at være så nær det rigtige arbejdsmarked om overhovedet muligt.  Udeholdet er et tilbud til brugere med epilepsi, erhvervet eller medfødt hjerneskade, psykosociale problemer og psykiatriske diagnoser. Vi er et tilbud til brugere med behov for særlig støtte i deres arbejdsliv. Udeholdet tilbyder beskyttet beskæftigelse, erhvervsafklaring, kompetenceudvikling og rehabilitering.

Mange udfordringer for den enkelte

Brugerne på Udeholdet løser mange udfordrende opgaver. Vi har stor fokus på, at den enkelte bruger udvikler tillid til egne evner og oparbejder en arbejdsidentitet, der tager udgangspunkt i et positivt selvbillede og livsglæde. Derfor vægtes den enkelte brugers egne ønsker i forhold til arbejdsopgaven også meget højt.

Spænder bredt

Opgaverne som Udeholdet løser spænder meget bredt. Fælles for opgaverne er, at de er med til at give brugerne en reel kompetenceudvikling, så de får mulighed for at styrke egne forventninger til formåen og kunnen. Der arbejdes individuelt med tilrettelæggelse af forløb gennem  brugerens indsatsområder, målsætninger og evaluering.

Nok at se til

Medbestemmelse og brugerindflydelse er centralt, når der tages fat på opgaverne, der eksempelvis kan være

  • Gartneri og havehold - herunder salg af sommerblomster og grøntsager fra friland og drivhus
  • Skovning, kløvning, opmåling og salg af brænde
  • Pedelarbejde - diverse vedligehold
  • Pasning af kirkegård og forberedelse til forskellige kirkelige handlinger
  • Pasning af grønne områder
  • Bilvask og vedligehold af diverse maskiner
  • Indsamling og vedligehold af havemøbler, bænke m.v.

Tager ved lære

På Udeholdet arbejdes der ud fra relations- og anerkendende pædagogik, med fokus på kommunikation, sprogbrug og konflikthåndtering. Situeret læring og psykodynamisk læring danner rammen for det praktiske arbejde, hvor brugerne tilegner sig kompetencer ved at deltage i delprocesser og over tid lære det, der skal til for at beherske en given opgave fuldt og helt. Arbejdsidentitet og livsduelighed er vigtige områder for alle Udeholdets brugere.