Cykel- og genbrugsværkstedet på Filadelfia

vaerksted5

Alle kan blive til noget

Rehabilitering og Udviklingscentrets motto: "Alle kan noget - det er bare om at finde ud af hvad", har vi på værkstedet givet et lille twist, så det hos os lyder - "Alle kan blive noget. Det handler bare om at finde ud af hvad" - og kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan ske på vores cykel- og genbrugsværksted. Værkstedet henvender sig til brugere med behov for

  • Beskyttet beskæftigelse
  • Rehabilitering
  • Arbejdsprøvning
  • Unge i STU-forløb (en særligt tilrettelagt uddannelse for unge).

Desuden fungerer værkstedet som et HUH-tilbud (Hjem-ude-Hjem), hvor brugere fra andre steder på centret kommer enkelte gange om ugen. Værkstedet tager sig også af det praktiske arbejde med et centertilbud på tværs af alle afdelinger - for tiden badminton en gang om ugen.

Gamle dæk bliver til armbånd

Vores hverdag tager afsæt i praktisk arbejde inden for alle aspekter af reparation af cykler samt kreativ genbrug af ting, man ikke lige havde tænkt sig at genanvende. Gamle dæk kan blive til armbånd, brugt træ kan blive til smukke skåle, gamle paller bliver til møbler, der laves smykker af brugte kobberrør og meget andet brugskunst ser dagens lys på værkstedet.

Intet er så skævt

Vi har en rigtig god arbejdskultur præget af en god stemning, en hjertelig omgangsform med plads til den enkelte på dennes præmisser. Vi arbejder bevidst med en positiv fejlkultur, hvor fejl betragtes som en nødvendighed for udvikling og læring, både personligt og fagligt for - "Intet er så skævt, at det ikke kan rettes".

Empowerment - livsduelighed og selvstændighed

I begrebet empowerment er målet det selvstændige og myndige menneske. Gennem indsigt i den enkeltes selvforståelse og livssituation arbejder vi målrettet frem mod brugerens oplevelse af medborgerskab og indflydelse på eget liv.

Vores pædagogik og læringstilgange tager afsæt i inklusions- og relationspædagogik, anerkendende pædagogik, situeret læring, psykodynamisk læring, socialkonstruktivistisk læring og adfærdsmodifikation. Alt sammen med henblik på at skabe arbejdsidentitet og livsduelighed gennem udvikling, læring og rehabilitering, som er vores kerneopgaver.