Søg

Search
Kurser

Kurser om epilepsi, neurorehabilitering med mere

Filadelfia driver en omfattende kursusvirksomhed. 
Som hospital med lands- og landsdelfunktion, ser Epilepsihospitalet det som en særlig forpligtelse at højne ekspertisen om epilepsi og neurorehabilitering blandt tværfagligt personale. Kurser som også eksterne kursister kan deltage på.

Filadelfia samarbejder med University College Sjælland (UCSJ).

Tilmelding
Tilmelding kan ske via e-mail på: fil-kurser@filadelfia.dk. Oplys venligst: navn, stillingsbetegnelse, cpr-nummer, adresse, arbejdsmail. Hvis faktura skal sendes til arbejdspladsen også EAN nummer.

Eksterne kurser
Uddannelsesafdelingen kan også forestå undervisning, supervision og coaching eksternt i et begrænset omfang. Kontakt uddannelseskoordinator Anne Møller Ronex på tlf. 61 22 38 99.

Udlejning af værelser til kursister
I forbindelse med kursus-deltagelse på Filadelfia er der i begrænset omfang mulighed for at leje værelser Klik her

Adresse
Den Administrative Stab
Kolonivej 1
4293 Dianalund

Se kursuskatalog her: 

UNDERVISNING I EPILEPSI FOR EKSTERNE

Kursusplan Klik ​​​​​her >


GRUNDKURSUS I NEUROVIDEN FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE

Om uddannelsen


TVÆRFAGLIG NEUROPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

Om uddannelsen og praktiske oplysninger

Uddannelsesmatr. DIV. KURSUSMATR., PRÆSENTATIONSMATR. MM.

Klik ​​​​her >


Filadelfia l Kolonivej 1 l 4293 Dianalund l Tlf.: 58 26 42 00 l Fax: 58 27 10 50 l filadelfia@filadelfia.dk