Søg

Search
OM OS - ORGANISATION  >  Museum på Filadelfia  >  Bestil hæfte fra Museet

Om Bævergejl, Markgrevindens Epilepsipulver og andre mærkværdige midler mod epilepsi

Et essay af cheflæge John P. A. Jensen, Filadelfia, er udgivet som hæfte, der kan købes på museet eller bestilles på telefon 58 27 12 57 eller 20 41 37 09. Prisen er 25 kr., plus eventuel forsendelse på 10 kr. Indtægten fra salget går til museets drift.

Filadelfias museum er med dette skrift af cheflæge John P. A. Jensen om epilepsibehandling for 100 år siden tilført et tiltrængt dokument om datidens mulige eller umulige behandlingsforhold for personer med epilepsi. Læs anmeldelsen af Orla Janum:

"Kolonien Filadelfia har gennem tiderne, på sjælden god måde, formået at synliggøre institutionens fortid, med oplysning af indhold i arbejdet, holdninger og idegrundlag.

Dette essay bidrager til at belyse en ellers glemt fortid med de første tiltag i egentlig "medicinsk" behandling.

Man imponeres af den opfindsomhed, der i fortiden blev udvist for at afhjælpe de epileptiske anfald og må fundere over den logik, der lå bag ved. For den, der interesserer sig lidt for lægekunst i almindelighed og epilepsi i særdeleshed, er det rigtig spændende læsning og spændende viden at tilegne sig. Og så er det trods alt også fornøjeligt og let humoristisk.

For nutiden kan det måske bringe tankerne hen på alternativ behandling, men for datiden var det alvorlige og seriøse bestræbelser på at helbrede de syge.

Vi må ikke glemme, at det er fortidens bedrifter, der har banet vejen for nutidens fremskridt.
Med dette essay er der givet et væsentligt bidrag til museumsgæsternes og andres indførelse i de løjerlige og – for os i dag – uforstandige behandlingsmidler mod epilepsi.

Vil læserne vide mere om de enkelte emner, er der fyldige henvisninger bagerst i hæftet."

Orla Janum

 

 
 
 
 

 

Filadelfia l Kolonivej 1 l 4293 Dianalund l Tlf.: 58 26 42 00 l Fax: 58 27 10 50 l filadelfia@filadelfia.dk