Søg

Search
OM OS - ORGANISATION  >  Bestyrelse

Filadelfias bestyrelse

Professor Kjeld Møller Pedersen (formand)

Kjeld Møller Pedersen (formand)

Uddannelse:
Professor, cand.oecon.

Medlem af Filadelfias bestyrelse:
Siden 2000, formand siden 2007.

Øvrige oplysninger:
Professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik. Direktionsmedlem og direktør i LEGO Gruppen i henholdsvist 1994–99 og 1991–99. Amtssundhedsdirektør i Vejle Amts sundhedsforvaltning. Kjeld Møller Pedersen er tidligere og nuværende medlem af en række udvalg og bestyrelser mm.

Seminarierektor Ole Glahn (næstformand)

Ole Glahn (næstformand)

Uddannelse:
Cand.scient.pol.

Medlem af Filadelfias bestyrelse:
Siden 2006, næstformand siden 2007.

Øvrige oplysninger:
Seminarierektor. Tidligere medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre i Holbæk-kredsen. Tidligere medlem af Vestsjællands Amtsråd og formand for Vestsjællands Amts socialudvalg i 1986 - 1994. Borgmester i Bjergsted kommune i perioden 1985 - 2000, nuværende medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune.

 Direktør Jens Kr. Gøtrik
Jens Kristian Gøtrik

Uddannelse:
Cand. med. og speciallæge i ortopædisk kirurgi.

Medlem af Filadelfias bestyrelse:
Siden 2008.

Øvrige oplysninger:
2007 Direktør i Medicoindustrien,
2001-2007 Medicinaldirektør i Sundhedsstyrelsen,
Tidligere og nuværende medlem af en række udvalg og bestyrelser, bl.a. fmd. for Kræftens Bekæmpelse 1993-1999. 

Direktør Torben Knudsen

Torben Knudsen

Uddannelse:
Cand.polit.

Medlem af Filadelfias bestyrelse:
Siden 2007.

Øvrige oplysninger:
Direktør i Lynettefællesskabet I/S,
14 års ansættelse i det private erhvervsliv,
1996 sygehuschef på Ringsted Sygehus og fra 2000-2006 adm. direktør på Hørsholm Sygehus.

Konsulent Poul Bech

Poul Bech

Uddannelse:
Diakon og sygeplejerske.

Medlem af Filadelfias bestyrelse:
Siden 2007.

Øvrige oplysninger:
2007 seniorstilling i Danske Diakonhjem.
1972-1988 lederjobs på ældreområdet,
1988 udviklingskonsulent i Danske Diakonhjem, 1990 direktør i Danske Diakonhjem.
1998-2007 medstifter af og landsformand for OSI

Pædagog Berit Andersen (Udpeget af Dansk Epilepsiforening)

Berit Andersen

Uddannelse:
Sygehjælper og pædagog.

Medlem af Filadlefias bestyrelse:
Siden 2002.

Øvrige oplysninger:
Næstformand i Dansk Epilepsiforening. Formand for Kreds Vestsjællands i Dansk Epilepsiforening. Formand for Handicaprådet i Kalundborg Kommune, bestyrelsesmedlem i Det centrale Handicapråd og i Center for Ligebehandling af Handicappede. 

Inger Schaumburg

Inger Schaumburg

Uddannelse:
Cand.Med., Ph.d., MPM, speciallæge i arbejdsmedicin.

Medlem af Filadlefias bestyrelse:
Siden november 2013.

Øvrige oplysninger:
Direktør for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA siden januar 2013.
2006- 2013 Centerchef for Hoved-Neurocentret, Aarhus Universitetshospital.
2004-2006 Centerchef for det medicinske område på 5 hospitaler i Ringkøbing Amt.
1993-2004 Ledende overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Viborg Amt

Sygeplejerske Louise Sjøberg

Louise Sjøberg

Uddannelse:
Sygeplejerske

Medlem af Filadelfias bestyrelse:
Siden 2010 - medarbejderrepræsentant.
 

Øvrige oplysninger:
Ansat som udviklingskonsulent i Den administrative stab.

Elektriker Niels Ulrik Jul PetersenNiels Ulrik Jul Petersen

Uddannelse:
Elektriker

Medlem af Filadelfias bestyrelse:
Siden 2010 - medarbejderrepræsentant.

Øvrige oplysninger:
Ansat som elektriker på Filadelfia.
 
Yderligere information:
Sekretariatet
Kolonivej 1
4293 Dianalund
Tlf.: 58 27 10 04 eller 58 27 10 07
Fax.: 58 27 10 50
filadelfia@filadelfia.dk

 
 
 
 

 

Filadelfia l Kolonivej 1 l 4293 Dianalund l Tlf.: 58 26 42 00 l Fax: 58 27 10 50 l filadelfia@filadelfia.dk